Maashorst marketing

Maashorst marketing

0413 - 454 904

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12-05-2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe Maashorst Marketing (hierna “wij”, “ons” of “ons bedrijf” genoemd) de persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt die worden verstrekt door klanten in verband met onze diensten op het gebied van SEO, SEA, webdesign, linkbuilding en online marketing.

Verzameling van persoonlijke gegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals naam, contactgegevens en betalingsinformatie, die vrijwillig door klanten worden verstrekt bij het aangaan van een samenwerking.

Gebruik van persoonlijke gegevens: De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om onze diensten aan klanten te leveren, betalingen te verwerken, communicatie te faciliteren en klantondersteuning te bieden. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om klanten op de hoogte te houden van relevante updates en aanbiedingen, tenzij zij ervoor kiezen om deze communicatie niet te ontvangen.

Openbaarmaking aan derden: Wij delen geen persoonlijke gegevens van klanten met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

Gegevensbeveiliging: Wij nemen redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Bewaring van gegevens: Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om onze diensten te leveren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Toegang en controle: Klanten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Contact: Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid, kunnen klanten contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.

Wijzigingen in het privacybeleid: Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. De bijgewerkte versie zal op onze website worden geplaatst met vermelding van de bijgewerkte datum.

Door gebruik te maken van onze diensten stemmen klanten in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.